VARMT VÄLKOMMEN!

Vi hjälper Er med hantering av egendomsskador inom fastighets- och företagsförsäkring

Skadebesiktning

Vi sköter den inledande kontakten med kunden och dokumenterar skadebilden.

Skadereglering

Vi tar hand om administration, projektledning och bevakning av försäkringsgivarens åtagande.

Handläggning

Vi hanterar volymskador direkt i kundens egna system.