Våra Tjänster

Vi hjälper dig med hantering av egendomsskador inom fastighets- och företagsförsäkring.

Skadebesiktning

Vi sköter den inledande kontakten med kunden och dokumenterar skadebilden.

Skadereglering

Vi tar hand om administration, projektledning och bevakning av försäkringsgivarens åtagande.

Handläggning

Vi hanterar volymskador direkt i kundens egna system.

Projektledning

Rätt åtgärder till rätt kostnad inom aktuell tidsplan.

Skaderevision

Revision av reglerade egendomsskador sker utifrån er önskade nivå av uppföljning.