Skadebesiktning

Ett skadebegränsande serviceuppdrag
När skador inträffar handlar det ofta om att snabbt vända skadeförloppet. Med rätt kunskap och snabba beslut kan stora värden räddas. 

Som representant för försäkringsgivaren kan SKiNAB snabbt upprätta en första kontakt med försäkringstagaren för att informera och på plats komma igång med rätt åtgärder. Besiktningens tekniska huvuduppgift är att konstatera och dokumentera orsaken till skadan och när i tiden den inträffat. Besiktningen skall även samla in all nödvändig fakta om de händelseförlopp som kan ha ett samband med den aktuella skadehändelsen, vilket kan vara avgörande information för att utreda eventuella ansvarsfrågor.