Projektledning

Gemensam målbild
Rätt åtgärder till rätt kostnad inom aktuell tidsplan. Att aktivt arbeta med budget/kalkyl och kostnadsfördelningar skapar bra underlag för kontroll och uppföljning.

SKiNAB utför en fortlöpande kostnadsfördelning av försäkrade respektive oförsäkrade kostnader vilket underlättar för den slutliga regleringen.