Skadereglering

Ett proaktivt arbete

SKiNAB står för en proaktiv skadereglering utifrån parternas avtalade åtaganden. Från inledande reserv i akutskedet, till rekommendation om slutlig ersättning.