Handläggning

Vi kommer till Er - skadehantering på Ert sätt
Över en natt kan arbetsbelastningen förändras dramatiskt för en skadeavdelning.

SKiNAB erbjuder extraresurser med behovsanpassade lösningar för just Er skadeavdelning, t ex efter en storm eller ett skyfall. Vi har gedigen erfarenhet som innetekniker och SKiNAB jobbar på Ert villkor i ert eget system. Ofta är den geografiska placeringen av mindre betydelse i de fall vi jobbar i interna system.