Skaderevision

Uppföljande kvalitetsarbete gynnar önskad utveckling

Revision av reglerade egendomsskador sker utifrån er önskade nivå av uppföljning. Revisionsarbetet följer upp kontrollpunkter genom hela ärendets arkiverade underlag.